Reactie op Trimbosrapport 'ADHD, gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis’

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het rapport van het Trimbos instituut 'ADHD, gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis’.