Uitstel reactie brief en rapport zoutconsumptie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt de Tweede Kamer dat zij niet binnen de gebruikelijke termijn kan reageren op de brief van N. Smits "Zoutconsumptie actiever terugdringen" en het rapport "Minder zout graag". Zij zal hierop terugkomen in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid, die zij dit voorjaar aan de Tweede Kamer stuurt.