Wijziging Wet Kinderopvang naar Tweede Kamer

Gastouders mogen op meer dan één woonadres kinderopvang aanbieden en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag 2010 wordt deels geschrapt. Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Kamp vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wijzigingen zijn eerder al door de minister aangekondigd nadat de Tweede Kamer hierover twee moties had aangenomen.

Het wetsvoorstel maakt het met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 mogelijk dat gastouders kinderopvang aanbieden op meerdere adressen. Dit kan bijvoorbeeld het woonadres van de gastouder zelf zijn, maar ook één of meer woonadressen van vraagouders. De overige eisen aan gastouders blijven ongewijzigd.

Doordat niet alle gastouders tijdig in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn opgenomen, geldt de eis dat gastouders opgenomen moeten zijn in het LRK niet bij het vaststellen van de definitieve kinderopvangtoeslag over 2010. Andere eisen die aan gastouders worden gesteld, die niet met de opname in het LRK te maken hebben, zoals de deskundigheidseisen en het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), blijven wel gelden. Ook geldt dat gastouders voor 1 januari 2011 in het LRK geregistreerd moeten zijn als ouders in 2011 kinderopvangtoeslag willen blijven ontvangen voor gastouderopvang. De terugbetalingsplicht van kinderopvangtoeslag over 2010 wordt alleen geschrapt als er geen sprake is van fraude of misbruik.

Hieronder kunt u het volledige wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting lezen.