Beantwoording vragen van Kamerlid Jadnanansing (PvdA)

De minister-president beantwoordt vragen van Kamerlid Jadnanansing (PvdA) over uitspraken van de premier met betrekking tot de hoogte van overhead bij hoger onderwijsinstellingen, ingezonden 18 februari 2011.