Derde NVW omtrent wet BIG i.v.m. opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de derde Nota van Wijziging omtrent Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking, kamerstuknr 32261.