Antwoord Kamervragen verkoop woningbedrijf Oirschot

Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op schriftelijke vragen van het lid Jansen (SP) over de verkoop van het woningbedrijf Oirschot aan woningcorporatie Laurentius.