Antwoorden kamervragen vastleggen evolutietheorie in de leerlijn biologie

Antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het lid Voordewind (ChristenUnie) over het vastleggen van de evolutietheorie in de nieuwe leerlijn biologie.