Brief visie accountancy en evaluatie van de Wet toezicht op financiële verslaggeving

De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over zijn visie op accountancy en over de evaluatie van de Wet toezicht op financiële verslaggeving.