Antwoorden kamervragen over gebrekkige aansluiting MBO op werken in de haven

Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op vragen van de leden Hamer en Çelik (beiden PvdA) over de gebrekkige aansluiting tussen MBO-opleidingen en het werken in de haven.