Reactie op petitie en onderzoek 'Een baan als andere?'

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de aangeboden petitie en het onderzoek 'Een baan als alle andere?! over de rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel' door FNV Bondgenoten en de Vereniging voor Vrouw en Recht 'Clara Wichmann' (VVR).