Aanbieden brief aan KNOV over kinderwensconsult

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief aan de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) over de invoering van het kinderwensconsult.