Aanbieden nota naar aanleiding van het verslag voorstel verbetering positie pleegouders

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag van de behandeling van het wetsvoorstel tot verbetering van de positie van pleegouders.