Aanbieden ontwerpbesluit wijziging Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt de Eerste en Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang aan. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 1.89 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen).