Aanbiedingsbrief antwoord Kamervragen gezondheid Turkse en Marokkaanse vrouwen belemming om te werken

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) biedt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer het antwoord op de vragen van de leden Van Klaveren en Van den Besselaar (beiden PVV) over een bericht dat problemen met de gezondheid Turkse en Marokkaanse vrouwen belemmeren om te werken.