Alle reizen naar delen van Japan ontraden

Vanwege de onzekere situatie rond de kerncentrale Fukushima ontraadt het ministerie van Buitenlandse Zaken uit voorzorg alle reizen naar de Kanto regio (inclusief Tokio) en de gebieden ten noorden en noordoosten daarvan.

Alle Nederlanders die in deze gebieden verblijven wordt uit voorzorg geadviseerd om te vertrekken en naar andere delen van Japan te reizen of het land te verlaten. Nederlanders die in het genoemde gebied verblijven, wordt geadviseerd om de adviezen van de Japanse autoriteiten op te volgen en de berichtgeving nauwlettend te volgen.

Experts van het RIVM hebben op basis van gegevens uit Japan vastgesteld dat het stralingsniveau in Tokio op dit moment minimaal hoger is dan het gebruikelijke stralingsniveau en dat dit niveau niet leidt tot gezondheidsschade. Uitgangspunt is echter om blootstelling aan radio-actieve straling zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom geldt uit voorzorg het bovenstaande advies.

Uit voorzorg is tevens besloten om niet-essentiële ambassadestaf en partners en kinderen van ambassadestaf te laten vertrekken naar Nederland en naar minder getroffen delen van Japan.

Nog 3 Nederlanders niet getraceerd in Japan

Met 3 Nederlanders in Japan is nog geen contact geweest sinds de aardbeving en tsunami. Van geen van deze Nederlanders zijn er aanwijzingen dat zij zich bevinden in het meest getroffen gebied. Tevens staat van deze Nederlanders niet onomstotelijk vast dat zijn in Japan verblijven. Ambassade en ministerie blijven proberen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen over hun situatie.