Inventarislijsten winterweer ProRail en NS

Correspondentie tussen het ministerie van IenM en andere partijen over de grote verstoringen en problemen op het spoor tijdens de winter van 2009 en 2010.

Het is mogelijk om de documenten die onderdeel zijn van de inventarislijst in te zien. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij het secretariaat van de directie spoorvervoer Infrastructuur en Milieu (IenM): 070-3451664.