Kamerbrief bomenkap door Staatsbosbeheer bij Schipborg

Reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de grootschalige bomenkap door Staatsbosbeheer in de Strubben en het Kniphorstbosch bij Schipborg in Noord-Drenthe.