Kamerbrief uitvoering aangenomen moties VAO Dierhouderij

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de aangenomen moties die zijn ingediend naar aanleiding van het debat over dierhouderij van 2 februari 2011 en het verslag AO Dierhouderij van 15 februari 2011. Tevens informeert hij de Kamer over de wijze van uitvoering van de aangenomen motie 28 286, nr. 464, naar aanleiding van het Algemeen Overleg Q-koortsevaluatie van 13 januari 2011.