Kamerbrief verscherpt toezicht Osira Amstelring

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer over het verscherpt toezicht bij Osira Amstelring te Amsterdam. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateert dat op basis van de uitkomsten van de inspectie-bezoeken er meerdere locaties zijn die ernstig tekortschieten in de kwaliteit van zorg. Dit betekent dat alle intramurale locaties van Osira Amstelring, zowel locaties voor lichamelijk gehandicapten als woonzorgcentra voor ouderen, met ingang van 15 maart 2011 onder verscherpt toezicht worden gesteld.