Kamerbrief verhoging bijdrage opbouw justitie Westelijke Jordaanoever

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van het amendement van de leden Ormel (CDA) en Nicolaï (VVD), dat zij indienden tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2011. In dit amendement riepen zij op tot een verhoging van de Nederlandse bijdrage aan de opbouw van het justitiële apparaat op de Westelijke Jordaanoever.