Mariniers aan boord van koopvaardijschepen

Het kabinet heeft besloten om voor het eerst zelfstandige militaire beveiligingsteams - de zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD) - te plaatsen aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen. De VPD's gaan de schepen beschermen tegen piraterij.

Het gaat om twee verschillende transporten, die volgens de criteria in aanmerking komen voor bescherming door de internationale vlootverbanden rond de Hoorn van Afrika. Maar omdat daar de benodigde capaciteit bij de deelnemers aan lopende NAVO-operatie Ocean Shield waarschijnlijk ontbreekt, heeft Nederland besloten de beveiligingsteams aan boord te plaatsen.

Zelfstandige militaire teams

De rederijen hebben bij het Kustwachtcentrum in Nederland de aanvragen ingediend. In overleg met de ministeries van Infrastructuur & Milieu en van Buitenlandse Zaken is geconstateerd dat de aanvragen vallen binnen het draaiboek Bijstandsaanvragen bij piraterij en gewapende overvallen op zee, uit 2008. Dat biedt ruimte om in uitzonderlijke gevallen zelfstandige militaire teams aan boord van schepen te plaatsen.

Eind maart vertrekt een transport van twee sleepboten varend onder Nederlandse vlag met een kraanschip varend onder Panamese vlag vanuit India naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dertig mariniers gaan in Mumbai aan boord van alle drie de schepen en in Dubai van boord. Een tweede transport, een hefschip varend onder Nederlandse vlag voor het installeren van windturbines op zee, vertrekt naar verwachting eind maart vanuit China met bestemming Nederland. In Singapore stappen twintig mariniers aan boord die vervolgens in Suez van boord gaan.