Memorie van Antwoord Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (32 521)

Vragen uit de Tweede Kamer over de regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen).