Nota naar aanleiding van het verslag voorstel verbetering positie pleegouders

Nota naar aanleiding van het verslag van de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (Kamerstuknummer 32529).