Onderzoek nachtelijke snelheidsverhoging watertaxi’s Waddeneilanden

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu laat onderzoeken of watertaxi’s bij de Waddeneilanden ’s nachts sneller kunnen varen op plaatsen waar nu al overdag snel gevaren mag worden. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Watertaxi’s tussen het vaste land en de Waddeneilanden en de Waddeneilanden onderling mogen nu alleen overdag sneller varen dan 20 km per uur. Schultz van Haegen: “Watertaxi's zijn voor de bereikbaarheid en de economie van de Waddeneilanden een belangrijke aanvulling op de veerdiensten. Daarom wil ik laten onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden ’s nachts sneller varen toch mogelijk gemaakt kan worden.”

In Rotterdam mogen snelle motorboten, waaronder watertaxi’s, dag en nacht sneller varen dan 20 km per uur. De Waddenzee ligt echter in een natuurbeschermingszone en heeft veel meer recreatievaart. De minister wil weten wat het effect is van sneller varen in de nacht op de omgeving en diersoorten en welke maatregelen daarbij passen. Deze moeten onder meer worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet. Hierdoor is ontheffing op korte termijn nog niet mogelijk.