Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het toevoegen van de erkenning van EG-beroepskwalificaties.