Plenair debat commissie De Wit en Actieplan financiële sector

Minister De Jager van Financiën gaat nader in op maatregelen ten aanzien van het beloningsbeleid in de financiële sector en geeft met deze brief ook invulling aan de toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg inzake De Wit van 7 maart 2011.