ProRail inventarislijsten

ProRail Inventarislijsten voor investeringsbeslissingen (1/3) en handhaving van beheerprestaties (2/3). Overzicht van ontvangen documenten, de functionarissen met wie gesproken is in het kader van dit onderzoek en de ontvangen verslagen (3/3). 

Het is mogelijk om de documenten die onderdeel zijn van de inventarislijst in te zien. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij het secretariaat van de directie spoorvervoer Infrastructuur en Milieu (IenM): 070-3451664.