Reactie op drie rapporten over de arbeidsmarkt

Op verzoek van de Tweede Kamer reageert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op drie recent verschenen rapporten over de arbeidsmarkt.

Dit zijn de rapporten:

  • “Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op kwetsbare groepen”, met name het hoofdstuk “Tijdelijk werk, zegen of vloek”. Dit is een rapport van TNO/CBS;
  • de Monitor arbeidsbeperkten en werk van het UWV, en;
  • “Flexibele arbeidsmarkt beperkt gevolgen crisis” van De Nederlandsche Bank (DNB).