Trendanalyse Dierproeven

Deze ‘Trendanalyse Dierproeven’ signaleert ontwikkelingen die op termijn invloed kunnen hebben op het (inter)nationale beleid rond dierproeven, proefdieren en alternatieven voor dierproeven. De analyse is gemaakt door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.