Tunesische economie moet op gang geholpen worden

De Europese Unie moet Tunesië snel helpen om haar economie weer op orde te krijgen en de politieke omwenteling tot een goed einde te brengen. Dat zei staatssecretaris Ben Knapen aan het eind van zijn bezoek aan het Noord-Afrikaanse land.

Knapen sprak daar met Abdelhamid Triki de minister van Planning en Internationale Samenwerking van de interim-regering. Hij prees de Tunesiërs voor het feit dat zij in korte tijd een route naar een democratische regering hebben gepresenteerd. In juli zal de bevolking een commissie kunnen kiezen die de taken van de huidige regering overneemt en tegelijkertijd parlementaire en presidentiële verkiezen voorbereidt.

De Europese Commissie heeft besloten dat zij betrokken wil zijn bij de economische en sociale ontwikkeling van het land. "Zodra de regering daar klaar voor is." Maar volgens Knapen moet ook haast gemaakt worden met de zogenoemd herijking van het Europees nabuurschapsbeleid en een plan voor de hele regio. Aanstaande maandag zal Knapen dat bij de eerst volgende vergadering met zijn collega's in Brussel aan de orde stellen. Hij zal daar vooral pleiten voor een betere markttoegang voor landbouwproducten. Landbouw vormt 13 procent van het BNP van Tunesië en 10 procent van de export.

"Tunesië was het eerste land dat de revolutie doorstond die elders nog in de regio woedt. Het is van groot belang dat we als internationale gemeenschap laten zien dat het ook goed kan aflopen", zei Knapen. "We hebben Tunesië als Nederland en Europa ook nodig." Vooral de economische ontwikkeling is belangrijk voor het land dat volgens de officiële cijfers voor de revolutie een werkloosheidspercentage van 14 kende onder de relatief jonge bevolking. "Tunesië heeft niet alleen haar eigen revolutie meegemaakt, de economie heeft ook zwaar geleden onder de onrust in Libië. Dat heeft de Tunesiërs niet weerhouden om mensen op te vangen. Zo zijn de inkomsten uit het toerisme bijna volledig weggevallen." Volgens het laatste reisadvies van Buitenlandse Zaken kunnen mensen wel weer in Tunesië op vakantie. Maar er is nog wel waakzaamheid geboden.

Knapen stelde dat er echter ook economische kansen liggen in het land, waar het Nederlandse en Europese bedrijfsleven van kan profiteren.