Uitstelbrief antwoorden Kamervragen medicijnverkoop via internet

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt de Tweede Kamer dat zij de vragen van het lid Van Gerven (SP) over de verkoop van medicijnen via internet, niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.