Uitstelbrief antwoorden Kamervragen prenatale operatie spina bifida

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt de Tweede Kamer dat zij de vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU) over operatie in de baarmoeder van kinderen met een ernstige vorm van spina bifida (open rug), niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.