AEGON lost weer deel staatssteun af

AEGON heeft gisteren weer een deel van de kapitaalsteun afgelost die het bedrijf eind 2008 van de Staat heeft gekregen.

De verzekeraar koopt voor € 750 miljoen aan securities terug. Hierbij betaalt AEGON de uitgifteprijs van € 4 per security en een premie van € 375 miljoen. Het totale rendement voor de Staat over de gehele aflossing tot nog toe komt daarmee uit op 18,1%. AEGON kreeg in november 2008 een kapitaalinjectie van de Staat om weerstand te bieden aan de onvoorziene en externe schokken op de internationale financiële markten. De instelling gaf voor € 3 miljard aan securities uit.

De verzekeraar heeft eerder al aangegeven de intentie te hebben om voor eind juni 2011 de gehele staatssteun af te lossen. Inmiddels is € 2,25 miljard terugbetaald.