Automatiseren bij rekenen-wiskunde

Resultaten van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van het rekenonderwijs op de basisschool. In dit onderzoek is gekeken naar het automatiseren van basisbewerkingen rekenen-wiskunde. Met automatiseren wordt bedoeld: het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen.