Beleidsreactie rapport 'Automatiseren bij rekenen-wiskunde'

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Automatiseren bij rekenen-wiskunde' over de kwaliteit van het rekenonderwijs op de basisschool, en haar reactie op dit rapport.