Brief aan de heer AC vd B over het recht op een mantelzorgcompliment

Reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op een brief aan de heer AC vd B over het recht op een mantelzorcompliment.