Reactie Kamervragen verplichte herkomstetikettering zuivel

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie reageert op vragen vanuit de Eerste Kamer waarom Nederland tegen een verplichting voor zuivelproducenten is om de herkomst van hun producten op het etiket te vermelden.