Aanbieden brief aan woningcorporatie over subsidie zonnepanelen

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan woningcorporatie Woongoed Flakkee over het inzetten van de subsidie op zonnepanelen.