Aanbiedingsbrief antwoord Kamervragen bouwregelgeving, brandveiligheid parkeergarages en grote bouwwerken

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) over de onderwerpen bouwregelgeving, brandveiligheid voor parkeergarages en andere grote bouwwerken.