Aanbiedingsbrief bij rapport Monitoring Commissie Corporate Governance Code

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Financiën en de minister van Veiligheid & Justitie, het rapport over de naleving van de Nederlandse corporate governance code. Het rapport geeft inzicht in de naleving door Nederlandse beursvennootschappen en institutionele beleggers van de in 2008 aangepaste Code over boekjaar 2009.