Aanbiedingsbrief Rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2010

De minister van Defensie biedt, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), de Tweede Kamer de rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2010. Het assurance rapport van de Auditdienst Defensie en de Auditdienst Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) over dit project wordt als bijlage aangeboden.