Onderzoek naar het gebruik van de overeenkomst van opdracht op de arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar het gebruik van de overeenkomst van opdracht op de gehele arbeidsmarkt. Dit naar aanleiding van de kabinetsreactie over het toewerken naar een evenwichtige postmarkt.