Aantal functiebeschrijvingen bij Rijk terug van 30.000 naar 52

Vanaf 1 april 2011 worden de 30.000 verschillende functiebeschrijvingen die alle ministeries bij elkaar hebben, teruggebracht tot 52 functieprofielen. Deze profielen geven de kern van een functie weer en maken functies onderling beter vergelijkbaar. Het nieuwe Functiegebouw Rijk maakt dat de rijksoverheid meer als eenheid gaat werken en voor ambtenaren wordt het gemakkelijker om van het ene naar het andere ministerie over te stappen. Het functiegebouw is in overleg met de vakbonden tot stand gekomen en moet uiterlijk in 2012 zijn ingevoerd.

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt 17 maart de digitale versie van het Functiegebouw Rijk in ontvangst. Daarna kunnen alle rijksambtenaren met deze digitale versie aan de slag, bijvoorbeeld om te zien waar voor hen interessante loopbaanmogelijkheden zijn en wat zij daarvoor moeten doen. Met de invoering verwacht minister Donner op termijn structureel tientallen miljoenen euro te besparen. Dat komt doordat voortaan niet meer bij iedere organisatieverandering nieuwe gedetailleerde functiebeschrijvingen hoeven te worden gemaakt.

Een functieprofiel geeft aan wat van de ambtenaar wordt verwacht in termen van resultaten, succesvol gedrag, kennis en vaardigheden. Gedetailleerde werkafspraken daarover worden gemaakt met de leidinggevenden. Daarmee wordt sturing op resultaten en ontwikkeling van de medewerker binnen de rijksdienst verbeterd. De beperking van het aantal functieprofielen draagt bij aan de harmonisering van de bedrijfsvoering van de rijksoverheid en het terugdringen van de administratieve lasten binnen de rijksoverheid.