Antwoorden over de positie van consumenten bij faillissementen

Antwoorden van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, op vragen van het lid Gesthuizen (SP) over de “uiterst
benarde” positie van consumenten bij faillissementen.