Beschikking en opdracht van een commissie van onderzoek naar integriteitszorg

De minister van Defensie stuurt de Tweede Kamer de instellingsbeschikking en de onderzoeksopdracht voor een commissie van onderzoek naar integriteitszorg. Tijdens het algemeen overleg met de vaste commissie voor Defensie van 9 maart 2011 over integriteitschendingen bij de Defensie Materieel Organisatie is dit onderzoek aangekondigd.