Aanbiedingsbrief bij antwoorden over de stijging van parkeertarieven

Aanbiedingsbrief bij de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid Dijksma (PvdA) over de stijging van parkeertarieven met twintig procent.