Definities en cijfers schoolverzuim schooljaar 2009-2010

Een overzicht van de meest actuele cijfers van het schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 en het aantal thuiszitters over het schooljaar 2009-2010.