Geen straf op transparantie voor Global Fund to fight Aids, Malaria and TBC

De door het Global Fund zelf geconstateerde en gepubliceerde malversaties in vier landen – Djibouti, Mali, Mauretanië en Zambia - ter waarde van 34 miljoen dollar leidt er niet toe dat Nederland zijn bijdragen aan het fonds opschort. ‘Wij hanteren een ‘zero tolerance’-beleid ten aanzien van fraude en corruptie. Elk vermoeden van misbruik en corruptie wordt onderzocht en zonodig strafrechtelijk vervolgd. Het onderzoek van de onafhankelijke Inspecteur Generaal van Global Fund sluit aan bij dat beleid. Nederland wil de doofpot niet belonen en zet geen straf op transparantie.’

In december 2010 diende de Kamer amendementen in om de korting op de bestrijding van HIV/Aids met 25,5 miljoen euro te verminderen. Vandaag maakte staatssecretaris Ben Knapen bekend hoe dit bedrag wordt verdeeld. ‘14,5 miljoen euro gaat naar Global Fund, waamee de totale bijdrage in 2011 op 54,5 miljoen euro komt. 3 miljoen euro gaat naar UNAIDS dat daarmee in 2011 op 25 miljoen euro uitkomt. 1 miloen euro is voor de WHO, die daarmee een bijdrage van 16 miljoen euro ontvangen, inclusief de verplichte contributie. Tot slot gaat 7 miljoen euro naar enkele Nederlandse NGO’s die zich inzetten voor aidsbestrijding bij kwetsbare groepen, zoals gevraagd in de motie Hachchi.’

In het overleg met de Tweede Kamer over de fraude bij de bestrijding van HIV/AIDS, Tuberculose en Malaria was de veroordeling van de misstanden algemeen. Het debat spitste zich toe op de consequenties van  het onderzoek en de lessen voor de wijze waarop transparantie ook bij andere ontwikkelingsorganisaties, waaronder die van de VN, kan worden vergroot.