kamerbrief Deelname aan onderzoeksinfrastructuur SHARE-ERIC

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) informeert de Tweede Kamer over het oprichten van een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) in Nederland of het deelnemen daaraan.