Brief over het btw-tarief op de levering van levende dieren en paarden in het bijzonder

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer over het onderwerp paarden inzake het wetsvoorstel over de aanpassing van het btw-tarief op levende dieren. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft arrest gewezen met betrekking tot het verlaagde btw-tarief op de levering van levende dieren en paarden in het bijzonder.